Expositing the Word with Samuel Farag

Zechariah’s Praise & Prophecy - Luke 1:67-80

April 23, 2023 Samuel Farag Season 5 Episode 16
Zechariah’s Praise & Prophecy - Luke 1:67-80
Expositing the Word with Samuel Farag
More Info
Expositing the Word with Samuel Farag
Zechariah’s Praise & Prophecy - Luke 1:67-80
Apr 23, 2023 Season 5 Episode 16
Samuel Farag

Expository Sermon by Pastor Samuel Farag. Preached on April 23, 2023, at Bethel Baptist Church in Gorham, NY.

Scripture References: 
- Luke 1:67–80
- Luke 1:67–71
- Luke 1:15
- Luke 1:41
- Ephesians 5:18–20
- Luke 1:64-66
- Galatians 4:4–5
- Galatians 3:13–14
- 2 Samuel 7:12–13
- Isaiah 16:5
- Psalm 132:17
- Jeremiah 23:5
- Jeremiah 33:15
- John 15:18
- 1 John 3:13
- 2 Kings 17:39
- Psalm 59:1–2
- 2 Samuel 22:1–3
- Matthew 10:28–31
- Luke 1:72–75
- Genesis 12:2–3
- Genesis 15:18-21
- Genesis 17:4–6
- Genesis 22:1–18
- Hebrews 11:17-19
- Exodus 2:23-24
- 2 Kings 13:22-23
- Galatians 3:14-16
- Luke 1:76–80
- Malachi 3:1
- John 1:4–5
- John 8:12
- Ephesians 5:8
- Luke 22:20
- Hebrews 12:24
- Hebrews 13:20-21
- 1 Samuel 2:26
- Luke 2:40
- Luke 2:52
- Ephesians 2:12-13

Show Notes

Expository Sermon by Pastor Samuel Farag. Preached on April 23, 2023, at Bethel Baptist Church in Gorham, NY.

Scripture References: 
- Luke 1:67–80
- Luke 1:67–71
- Luke 1:15
- Luke 1:41
- Ephesians 5:18–20
- Luke 1:64-66
- Galatians 4:4–5
- Galatians 3:13–14
- 2 Samuel 7:12–13
- Isaiah 16:5
- Psalm 132:17
- Jeremiah 23:5
- Jeremiah 33:15
- John 15:18
- 1 John 3:13
- 2 Kings 17:39
- Psalm 59:1–2
- 2 Samuel 22:1–3
- Matthew 10:28–31
- Luke 1:72–75
- Genesis 12:2–3
- Genesis 15:18-21
- Genesis 17:4–6
- Genesis 22:1–18
- Hebrews 11:17-19
- Exodus 2:23-24
- 2 Kings 13:22-23
- Galatians 3:14-16
- Luke 1:76–80
- Malachi 3:1
- John 1:4–5
- John 8:12
- Ephesians 5:8
- Luke 22:20
- Hebrews 12:24
- Hebrews 13:20-21
- 1 Samuel 2:26
- Luke 2:40
- Luke 2:52
- Ephesians 2:12-13